КVALITET UPOTREBE, I IZVEŠTAVANJA O UPOTREBI, SREDSTAVA PIRNUDE U FUNКCIJI UNAPREĐENJA POLICIJSКIH POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Sažetak:
Ovlašćena službena lica policije, u funkciji obavljanja poslova bezbednosti saobraćaja, imaju na raspolaganju određena policijska ovlašćenja a u okviru njih i ovlašćenje definisano kao upotreba sredstava prinude. Blagovremeno i istinito izveštavanje o svakoj upotrebi sredstava prinude je zakonska obaveza ovlašćenih službenih lica policije.
Na uzorku 45 izveštaja, nakon upotrebe sredstava prinude, a prilikom obavljanja policijskih poslova bezbednosti saobraćaja, u toku 2007. godine, analiziran je kvalitet izveštavanja po modelu:
‣ kvalitet definisanja problemskih situacija,
‣ kvalitet poznavanja i zadovoljenja principa na putu ukupnog uspešnog rešenje problemskih situacija i
‣ kvalitet izbora alata iz prostora fizičke snege kao sredstva prinude,
a kao kriterijuma ukupnog kvaliteta upotrebe, i izveštavanja o upotrebi, sredstava prinude u funkciji spoznaje istine, time i unapređenja policijskih poslova bezbednosti saobraćaja.
U radu se zaključuje da je prisutan:
‣ nizak nivo kvaliteta definisanja problemskih situacija, kao osnova za prepoznavanje prava na upotrebu određenog sredstva prinude,
‣ nizak nivo poznavanja i poštovanja principa za uspešno rešavanje problemskih situacija,
‣ nizak nivo poznavanja stvarnih vrednosti pojedinačnih alata iz prostora fizičke snage,
‣ nizak nivo kvaliteta u izboru adekvatnih alata pri rešavanju problemskih situacija kao i
da bi podizanje nivoa navedenih kvaliteta, značajno uticalo na kvalitet obavljanja policijskih poslova bezbednosti saobraćaja ali i ukupne uloge policije u društvu.Pročitaj više

FIZIČКA SNAGA КAO SREDSTVA PRINUDE U ZAŠTITI BEZBEDNOSTI PRIPADNIКA POLICIJE

U članu 22. Zakona o unutrašnjim poslovima R Srbije, predviđa se pravo ovlašćenog službenog lica na upotrebu sredstava prinude, između ostalog, radi odbijanja napada od sebe, u zakonom predviđenim uslovima i na način utvrđen ovim zakonom i Pravilnikom o uslovima i načinu upotrebe sredstava prinude. Fizička snaga se ovim propisima definiše kao najblaže sredstvo prinude. Članom 5. Pravilnika predviđeno je da OSL upotrebi bacanje, udarac ili drugu veštinu odbrane ili napada tek ako oceni da primenom zahvata ne može sprečiti bekstvo, savladati otpor ili odbiti napad lica. Pročitaj više

EFIKASNOST UPOTREBE VATRENOG ORUŽJA KAO SPECIFIČNA KOMPETENCIJA OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA POLICIJE

Pripadnicima specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a R Srbije, zakonom je predvidjeno, ovlašćenje u vidu upotrebe vatrenog oružja kao sredstva prinude. Upotreba vatrenog oružja, uslovljena je ciljem zaštite života koji je neposredno ugrožen, ali i nenastajanjem nepotrebnih štetnih posledica. Na uzorku od 29 pripadnika, utvrdjena je efikasnost gadjanja, iz pištolja CZ 99, sa distance od 7m, sa pet metaka, u uslovima: bez prethodnog zamora, nakon kompenzovanog, i nakon dekompenzovanog zamora, kao izvora stresa, time i mogućeg uticaja na efikasnost gadjanja. Pročitaj više

VEŠTAČENJE PRIMENE OVLAŠĆENJA U VIDU UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE KAO NEOPHODNOST U SPOZNAJI ISTINE

Primena ovlašćenja u vidu upotrebe sredstava prinude stvara i mogućnost neposrednog zadiranja u ljudska prava. Odluka o primeni raspoloživog ovlašćenja u funkciji kvalitetnog obavljanja poverenih poslova stvara obavezu ovlašćenim službenim licima da to čine opravdano i pravilno. Na putu utvrdjivanja istine o dogadjanju povodom upotrebe sredstava prinude (USP), veoma su bitna stručna znanja i praktična iskustva, kao specifične kompetencije, lica koja sprovode postupak utvrdjivanja opravdanosti i pravilnosti ali i lica u drugim državnim organima sa istim zadatkom. Pročitaj više

KVALITET UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE I UTVRDJIVANJA NJENE OPRAVDANOSTI I PRAVILNOSTI U FUNKCIJI JAČANJA POVERANJA GRAĐANA U INSTITUCIJE DRŽAVE

Postizanje profesionalnog razultata u obavljanu policijskih poslova, uslovljeno je nenastajanjem nepotrebnih štetnih posledica, a pre primene policijskog ovlašćenja, koje mora biti srazmerno potrebi zbog koje se preduzima, ovlašćeno službeno lice (OSL) je dužno da se uveri da su ispunjeni svi zakonski uslovi za njegovu primenu i odgovorno je za svoju procenu.

Postupak utvrdjivanja opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude (USP), u uslovima kada je povodom primene ovog ovlašćenja došlo do teške telesne povrede lica, sprovodi tročlana komisija sa ciljem utvrdjivanja istine. Osnov za ovakav ishod rada komisije su, pored profesionalnog pristupa izvršavanju službenog zadatka, i:

  • posedovanje specifičnih kompetencija njenih članova za prepoznavanje pojedinačnih problemskih situacija, kao osnova za zaključivanje o opravdanosti i
  • poznavanje principa, čije je zadovoljenje neophodno za uspešno rešenje konkretne problemske situacije,
  • poznavanja kvaliteta pojedinačnih alata iz prostora sredstava prinude i
  • kompetncije za zaključivanje o adekvatnosti izabranih alata za zadovoljenje pojedinačnih principa, time i kvalitetnog izvršenja službenog zadatka, a kao osnov za mogućnost ukupnog zaključivanja o, pravilnosti upotrebe sredstava prinude.

Pročitaj više

UPOTREBA SREDSTAVA PRINUDE U FUNКCIJI LIŠENJA SLOBODE LICA ZATEČENOG U IZVRŠENJU КRIVIČNOG DELA

U cilju zaštite života ljudi i sprečavanja bekstva lica zatečenog pri izvršenju određenih krivičnih dela, ovlašćena službena lica policije imaju pravo na upotrebu sredstava prinude. Ostvarenja ovih ciljeva značajno zavisi od izbora sredstava prinude i kvaliteta njihove upotrebe. Nivo usvojenosti alata samoodbrane, kao sredstva prinude u vidu fizičke snage, značajno utiče na kvalitet rešavanja policijskih problemskih situacija.Pročitaj više

Juče uhapšen, a danas pobegao iz Novopazarskog tužilaštva.

Danas  oko 14 časova  E.O.  uz pratnju policije došao u  Tužilaštvo gde je trebao biti saslušan, ali tom prilikom uspeo da pobegne i napravi materijalnu štetu na ulaznim vratima zgrade Tužilaštva.

“ E.O. je dovezen do Tužilaštva. Kada je ušao u kancelariju kod tužioca, lisice su mu skinute zbog potpisvanja zapisnika.  Potpisao je zapisnik, jer mu je određen pritvor. Nakon napuštanja kancelarije, E.O. odgurnuo je policajca i pobegao.“ , kažu iz Tužilaštva.

Policija intezivno traga za beguncem.

LIŠAVANJE SLOBODE U UDŽBENIČКOJ КRIMINALISTIČКOJ LITERATURI

Lišavanje slobode, bilo kog lica, a naročito kada se isto preduzima prema licima zatečenim pri izvršenju određenog krivičnog dela, je složena operativna radnja. Кao takvom, njome se veoma detaljno bavio i doajen kriminalistike, profesor Vladimir Vodinelić. Ista radnja je neizostavna tema u kriminalističkoj udžbeničkoj literaturi, različitih autora, sve do današnjih dana. U radu se, primenom analize sadržaja više izdanja udžbenika kriminalistike, različitih autora sa prostora R Srbije (Vodinelić, Aleksić, Кrivokapić, Žarković, Simonović, Škulić, Ivanović) komparira kvalitet tretiranja lišavanja slobode lica, a prema kriterijumima originalnosti i aktuelnosti.Pročitaj više

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA I ISHOD SUDSKOG POSTUPKA

Abstrakt:

Postojanje specifičnih kompetencija ovlašćenih službenih lica policije u vidu:

  • poznavanja pravnog osnova za primenu ovlašćenja (prepoznavanje postojećih problemskih situacija u okviru ukupnog događanja)
  • kvaliteta odluke o započinjanju ili ne, rešavanja određene, pojedinačne problemske situacije)
  • način rešavanja iste (poznavanje principa za uspešno rešavanje, kvalitet izbora i adekvatan način upotrebe alata iz prostora sredstava prinude, kvalitet kontrole lica prema kome se primenjuje ovlašćenja…) i
  • ispunjenja obaveza nakon primene ovlašćenja (pomoć, izveštavanje, utuživanja, dokazivanje…)

Pročitaj više