O nama

COP - identifikacija

Udruženje je osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti prava građana sa, i bez ovlašćenja u vidu upotrebe sredstava prinude (USP), a sa ciljem:

 • razvoja kapaciteta u ostvarivanju prava svih građana, u vezi i povodom primene ovlašćenja u vidu USP,
 • javnog zalaganje, motivacija i mobolizacija svih građana za aktivno učešće u fazi donošenja pravno obavezujućih akata za prostor ovlašćenja ovlašćenih službenih lica (OSL) policije, komunalne milicije, privatnog obezbeđenja i sl.,
 • doprinosa razvoju kapaciteta u ostvarivanju prava službenih lica sa ovlašćenjem na USP u obavljanju zakonom predviđenih poslova,
 • motivisanja građana, bez prava na primenu ovlašćenja u vidu USP, o značaju spoznaje svojih obaveza u vezi primene ovlašćenja OSL,
 • motivisanja svih građana u spoznaji značaja edukacije u ovom prostoru, a posebno onih koji primenjuju pravo,
 • edukacije svih građana u ostvrivanju svojih prava pre, u toku i nakon primene ovlašćenja u vidu USP,
 • jačanja poverenja javnosti u demokratske institucije, a posebno institucije čiji predstavnici imaju pravo na primenu ovlašćenja u vidu USP.

Na putu ostvarivanja definisanih ciljeva, Udruženje, između ostalog:

 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti primene ovlašćenja u vidu USP,
 • motiviše sve građane, i neposredno učestvuje u davanju pozitivnog doprinosa povodom definisanja obaveza i prava svih građana u fazi donošenja pravno obavezujućih akata za prostor primene ovlašćenja u vidu USP,
 • analizira pojedinačne slučajeve kao i ukupno stanje povodom i u vezi primene ovlašćenja u vidu USP,
 • organizuje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, okrugle stolove i druge oblike edukacije u oblasti primene ovog prava,
 • objavljuje stručne i naučne radove, monografije i druge publikacije sa temama primene prava, u skladu sa zakonom,
 • motiviše i angažuje kompetentne pojedince za rad na edukaciji svih građana u prostoru primene prava u vidu USP,
 • sarađuje sa edukativnim institucijama (univerzitetima, školama, centrima, stručnim udruženjima i drugim oranizacijama u zemlji i inostranstvu) koje se bave ostvarivanjem prava, u skladu sa zakonom a povodom i u vezi sa primenom ovlašćenja u vidu USP.

 

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na druge zakonom dozvoljene načine.

Udrženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare i druge oblike edukacije u prostoru primene prava u vidu upotrebe sredstava prinude ovlašćenih službenih lica.