FIZIČКA SNAGA КAO SREDSTVA PRINUDE U ZAŠTITI BEZBEDNOSTI PRIPADNIКA POLICIJE

U članu 22. Zakona o unutrašnjim poslovima R Srbije, predviđa se pravo ovlašćenog službenog lica na upotrebu sredstava prinude, između ostalog, radi odbijanja napada od sebe, u zakonom predviđenim uslovima i na način utvrđen ovim zakonom i Pravilnikom o uslovima i načinu upotrebe sredstava prinude. Fizička snaga se ovim propisima definiše kao najblaže sredstvo prinude. Članom 5. Pravilnika predviđeno je da OSL upotrebi bacanje, udarac ili drugu veštinu odbrane ili napada tek ako oceni da primenom zahvata ne može sprečiti bekstvo, savladati otpor ili odbiti napad lica. Ovako definisano pravo pripadnika policije, značajno utiče na kvalitet izveštavanja nakon upotrebe sredstava prinude. Izveštaj pripadnika policije o upotrebljenom sredstvu prinude je bitan akt za moguću rekonstrukciju događaja. Najčešće eksploatisani elemenat fizičke snage, u izveštajima, je «ključ na laktu». U radu se tretira ovaj alat samoodbrane uz isticanje neophodnosti postojanja dovoljnog nivoa osećaja bola neposredno pre njegove realizacije.

Кljučne reči: policija, zaštita, sredstva prinude, bol

Radovi i publikacije

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>