KVALITET UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE I UTVRDJIVANJA NJENE OPRAVDANOSTI I PRAVILNOSTI U FUNKCIJI JAČANJA POVERANJA GRAĐANA U INSTITUCIJE DRŽAVE

Postizanje profesionalnog razultata u obavljanu policijskih poslova, uslovljeno je nenastajanjem nepotrebnih štetnih posledica, a pre primene policijskog ovlašćenja, koje mora biti srazmerno potrebi zbog koje se preduzima, ovlašćeno službeno lice (OSL) je dužno da se uveri da su ispunjeni svi zakonski uslovi za njegovu primenu i odgovorno je za svoju procenu.

Postupak utvrdjivanja opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude (USP), u uslovima kada je povodom primene ovog ovlašćenja došlo do teške telesne povrede lica, sprovodi tročlana komisija sa ciljem utvrdjivanja istine. Osnov za ovakav ishod rada komisije su, pored profesionalnog pristupa izvršavanju službenog zadatka, i:

  • posedovanje specifičnih kompetencija njenih članova za prepoznavanje pojedinačnih problemskih situacija, kao osnova za zaključivanje o opravdanosti i
  • poznavanje principa, čije je zadovoljenje neophodno za uspešno rešenje konkretne problemske situacije,
  • poznavanja kvaliteta pojedinačnih alata iz prostora sredstava prinude i
  • kompetncije za zaključivanje o adekvatnosti izabranih alata za zadovoljenje pojedinačnih principa, time i kvalitetnog izvršenja službenog zadatka, a kao osnov za mogućnost ukupnog zaključivanja o, pravilnosti upotrebe sredstava prinude.

U radu se, primenom naučnih saznanja, stručnih znanja i iskustava, uz uvažavanje argumenata, analizira konkretan slučaj USP od strane OSL, kojim povodom je nastupila teška telesna povreda lica, kao i rad i ishod rada, postupajuće komisije.

Analiza konkretnog slučaja USP ukazuje na nedostatke specifičnih kompetencija OSL, kao i na odredjene neadekvatnosti u postupku ocene opravdanosti i pravilnosti primene ovlašćenja u vidu upotrebe sredstava prinude, ovo svakako može da ukazuje na nedostak profesionalizma pa i u procesu edukacije, obuke, usavršavanja i provere OSL, time posredno, i na narušavanje poverenja gradjana u institucije države.

Ključni pojmovi: problemska situacija, napad, sredstva prinude, opravdanost, pravilnost

Radovi i publikacije

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>